AI

Wszelkie organizacje pozarządowe, które powstały w XX wieku mają za zadanie jeden cel; doprowadzić do pokoju na świecie i zniesieniu wszelkich podziałów. Niestety jest to bardzo trudne do realizacji, w szczególności wtedy, kiedy nie mamy możliwości finansowych. Niektóre akcje są z góry skazane na porażkę. Mam na myśli wszelkie akcje charytatywne i dobroczynne, mające miejsce w krajach trzeciego świata. Co gorsza, niekiedy, informacje nie przechodzą dalej i jedynie, niektóre osoby zdają sobie sprawę, jak wygląda rzeczywista sytuacja w krajach trzeciego świata.Amnesty International jest organizacją skupioną na pomocy ludziom, którzy czują się w jakiś sposób dyskryminowani ze względu na swoje pochodzenie i status społeczny. Metody pracy Amnesty są różne, poniżej zamieszczę kilka:Wysyłanie kilkuosobowych grup badaczy dla oceny sytuacji poszczególnych represjonowanych osób i ew. pomocy tym osobom na miejscu. Zasadą jest tutaj wysyłanie osób z innego kraju niż kraj, w którym dochodzi do represji. Amnesty International nie przyjmuje i nie wymaga od swoich członków informacji na temat własnego kraju, aby nie być posądzonym o szpiegostwo.Organizowanie dużych ogólnoświatowych akcji medialnych nakierowanych na jeden konkretny problem, w jednym konkretnym kraju, który wydaje się mieć szczególne znaczenie w danym momencie.Organizowanie ogólnoświatowych kampanii medialnych dotyczących jednego ogólnego problemu, np. w obronie praw uchodźców lub przeciw torturom.Prowadzenie tzw. Pilnych Akcji.Tworzenie i publikowanie dorocznych raportów ze stanu przestrzegania praw człowieka na całym świecie (zwykle ukazują się one pod koniec maja).Oczywiście, należy pamiętać, iż Amnesty nie dysponuje żadnymi siłami militarnymi, w związku z czym nie zawsze może nieść pomóc w sposób namacalny. Niestety, wszelkie ruchy są ograniczone do wysyłania petycji, podań, pisania skarg. Organizacje pozarządowe nie mają żadnej siły przebicia, w związku z czym nie mogą nieść pomocy w sposób namacalny. Prawa człowieka są łamane, szerzy się dyskryminacja i nietolerancja- rządy nie reagują. Czym jest to spowodowane? Być może w grę, wchodzi również rosnąca oschłość społeczna i brak jakiejkolwiek wrażliwości. Ludzie, nie zdają sobie sprawy, że brak tolerancji jest rzeczywistą przyczyną wszelkich ruchów antyspołecznych, wyzwalania się nastrojów nazistowskich i rasistowskich. Dopóki nie będziemy szanować siebie nawzajem, dopóty na świecie, mieć będą miejsce wszelkie konflikty społeczne i tendencje destrukcyjne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)