Akceptacja wielokulturowości społeczeństwa a młode pokolenia

Młode pokolenia dzisiejszych czasów często mają problem oznaczenia swojej tożsamości. Przede wszystkim chodzi tu o tożsamość regionalną. W większości młodzi ludzie stają się kosmopolitami, co oznacza, że identyfikują siebie, jako mieszkańca całego globu. Zapewne jest to spowodowane dowolną możliwością migracyjną, która jest bardzo popularna wśród młodzieży. Dzięki temu mogą zwiedzać świat oraz poznawać inne kultury światowe. Poprzez to przyzwyczajają się do występowania różnych kultur w obrębie ich istnienia. Akceptacja wielokulturowości jest w obecnych czasach bardzo pożądana. Jest to związane z dużą ilością studentów przyjeżdżających z zagranicy na studia do Polski oraz z osobami wyjeżdżającymi z Polski na studia lub prace zarobkowe. Globalny problem nietolerancji ma coraz mniejszy oddźwięk właśnie w najmłodszym pokoleniu, w którym rówieśnicy często są innej narodowości, a tym samym są przedstawicielami różnych kultur. To właśnie w młodzieży jest siła pokonywania stereotypów nietolerancji społecznej.