Akceptowanie odmienności

Tolerancja i akceptacja to pojęcia znane każdemu człowiekowi. Pozwalają nam zrozumieć otaczający nas świat, a także uwrażliwiają na problemy innych ludzi. Istnieje wiele odmian akceptacji i tolerancji, lecz nie każda jest używana we właściwym kontekście. Oczywiście, jeżeli mówimy o tolerancji religijnej mamy na myśli złożony system poglądów i idei, które umożliwiają nam współżycie w grupie. Tolerancja religijna jest niezbędna, gdyż w innym wypadku będzie dochodzić do stałych konfliktów na tle narodowościowym i wyznaniowym. Tolerancja jest potrzebna w momencie, kiedy dana jednostka operuje systemem wartości, który jest skrajnie odmienny od naszego. Oczywiście, istnieje możliwość jego zmiany i wyperswadowania pewnych faktów. Jeżeli mamy wpływ na nasze zachowania oraz na to, jak wyglądamy oraz jak żyjemy, to oczywiście podlega pod idee tolerancji, jeżeli mamy pewne cechy, które nie są związane z naszym zachowanie i wyglądem, a są wrodzone, pierwotne; wówczas zasada tolerancji i akceptacji mija się z celem. Nie mamy wpływu na przykład, na kolor skóry. Każdy jest inny, w związku z czym, musimy do tej odmienności przywyknąć, niestety niektórzy , szerzą treści rasistowskie, które tak naprawdę, niszczą wzajemne porozumienie oraz prowadzą do narastających konfliktów. Powinniśmy zrobić wszystko aby zminimalizować skutki działań na tle rasowym, oraz wszelkich konfliktów z tym związanych.Bardzo często dochodzi do prześladowań oraz oczerniania. Mają one miejsce w kilku wypadkach:„Stereotypowe komentarze na temat określonych ras, niegrzeczne uwagi lub rasistowskie dowcipy zazwyczaj nie są uznawane za przypadki oczerniania. Istnieją wyjątki prawne, które obejmują wytwory pracy artystów, wykonawców, dziennikarzy, uczonych i naukowców pod warunkiem, że powstały w dobrej wierze. Dyskutowanie na temat spraw takich jak imigracja, wielokulturowość, prawo Aborygenów do ziemi zazwyczaj nie jest uznawane za oczernianie. Publikacje lub przedstawienia dzieł artystycznych, zawierające elementy kulturowych lub etnicznych stereotypów nie są zazwyczaj uznawane za przypadki oczerniania. Oczernianie innych może wyrażać się w słowach lub czynach. Każdy ma prawo do własnych opinii i przekonań, jeżeli jednak przekonania te wyrażają się w propagowaniu nienawiści wobec innych osób, mogą one stanowić przypadki oczerniania.”Oczernianie wiąże się z nietolerancją, stanowi jej ogniwo i jednocześnie wyższy stopień w dziedzinie semantycznej. Nietolerancja jest jedynie brakiem zgody na pewnego typu zachowania, natomiast oczernianie jest już wyższym stopniem nienawiści i rywalizacji, nigdy nie przyniosło i nie przyniesie niczego dobrego. Powinniśmy wiedzieć, że niektóre nasze zachowania zakrawają o zabiegi przestępcze, a te są godne najwyższego potępienia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)