Argumenty przemawiające za tolerancją

Sprawa tolerancji jest w społeczeństwie wciąż poruszana przy wielu sposobnościach. O tolerancji mówi się w domach, szkołach a nawet mediach. Tolerancja jest niezwykle ważna dla poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Każdy powinien popracować nad sobą, aby zdobyć się na okazywanie szacunku dla innych niezależnie od ich pochodzenia, kolory skóry czy wyznania. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż życie w społeczeństwie, w którym panuje powszechna tolerancja jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Przecież po dłuższym zastanowieniu nie jest trudno akceptować i szanować ludzi o swoich religiach i poglądach, pod warunkiem oczywiście, iż nie działają oni w sposób, który może w jakikolwiek zagrażać innym. Społeczeństwo powinno być tolerancyjne z tego względu, iż jest to sposób dla osiągnięcia harmonii. Ludzie, którzy wzajemnie się tolerują i szanują widzą, iż żaden człowiek nie jest ani gorszy ani lepszy, wystarczy jedynie okazać odrobinę zrozumienia i zdobyć się na szacunek. Tolerancja jest pozytywna dla obu stron. Ludzie odmienni, którzy stanowią mniejszość w danym społeczeństwie czują się bardziej bezpiecznie w otoczeniu, które ich nie potępia. Jest to sposób na to, by te mniejszości okazywały więcej przyjaźni i mogły otworzyć się przed innymi. Mniejszości, które są w jakiś sposób potępiane zachowują wrogość, a czasem nawet zachowanie agresywne wobec innych członków społeczeństwa, co jest odpowiedzią na sygnały dochodzące zewnątrz. Niestety wzajemna nienawiść i nietolerancja budzi do życia wiele sporów i konfliktów, czasami nawet na wielką skalę. Zdarza się nawet, iż wybuchy takich konfliktów ponoszą za sobą czyny i powstają ofiary. Każdy człowiek ma prawo do wolności, głoszenia swoich postaw i poglądów. Niezależnie od tego możemy przecież doskonale traktować mniejszości jako równych sobie, jako kolegów czy współpracowników na tle zawodowym. Pochodzenie czy kolor skóry nie powinny prowadzić do dyskryminacji, gdyż takie zachowanie wzbudza negatywną opinię o społeczeństwie. Nikt przecież nie chce, aby o jego kraju mówiło się, iż jego mieszkańcy są niewychowani, pozbawieni szacunku i nadrzędnych wartości. Tak bardzo przez ludzi propagowana jest wolność i równość, dlatego też należy ją stosować we wszystkich kategoriach. Każdy powinien zrozumieć, iż nie wolno z góry skreślać żadnego człowieka, należy najpierw lepiej go poznać, dać mu szansę wykazania się, aby później dokonać ewentualnej oceny. Życie w zgodzie z ludźmi stanowiącymi mniejszości tworzy wizje społeczeństwa moralnego i przykładnego. Ma pozytywny wpływ nie tylko na poszczególne jednostki, a przyczynia się do dobra społeczeństwa. Każdy człowiek z pewnością może przywołać wiele przykładów wskazujących na to, iż osoby o innym kolorze skóry nie są gorsi. Wystarczy spojrzeć na osoby wyjeżdżające na emigracje w poszukiwaniu pracy. Ludzie ci przecież bardzo często nawiązują przyjaźnie z ludźmi o innym kolorze skóry, co wskazuje na to, iż nie ma żadnych barier jeżeli chodzi o nawiązywanie pozytywnych relacji międzyludzkich.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!