CAŁA RZESZA HISTORYKÓW

Pojawiła się cała rzesza histo­ryków, którzy zbijali twierdzenie krakowian, dowo­dzili, że Polska w chwili upadku była na drodze do zupełnego odrodzenia, że nie słabość wewnętrzna spo­łeczeństwa polskiego, ale nieszczęśliwa sytuacja mię­dzynarodowa Polski i zaborczość sąsiadów były po­wodem klęski. Punkt ciężkości z wewnętrznego po­łożenia Polski przenosili oni za granicę, doszukiwali się obiektywnych, nie subiektywnych powodów na­szego upadku.Pierwszym historykiem tej szkoły na naprawdę dużą miarę był Tadeusz Korzon, autor wielu dzieł, ale prze­de wszystkim monumentalnej pracy o dziejach we- wnętrznyeh Polski za Stanisława Augusta. W ogrom­nym tym dziele, poświęconym populacyjnym, gospo­darczym i społecznym zagadnieniom Polski na schyłku wieku, znakomity autor dowodził, że w chwili upadku Polska znajdowała się na drodze do pełnego odrodzenia i że gdyby nie położenie międzynarodowe naród polski byłby zajął równorzędne stanowisko wśród narodów Europy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)