CZŁONKOSTWO W ONZ

Członkostwo w ONZ nie oznacza auto­matycznie przynależności do organizacji wyspegalizowanych. W po­łowie lat 80. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zdecydowały się wystąpić z UNESCO. Jako powód wymieniły m.in. błędną * gos­podarkę finansową tej organizacji, zbyt liczny personel, finansowanie stronniczych akcji, których efekty były niekorzystne dla niektórych państw członkowskich. Wycofanie się obu państw spowodowało konieczność znacznego ograniczenia wydatków tej organizacji. Dochody budżetowe ONZ są niewystarczające. Już w pierwszej połowie lat 80. narastały trudności finansowe i budżet ONZ za­mknął się deficytem. Wiele wydatków nie znalazło pokrycia w do­chodach. W trakcie posiedzeń różnych organów wystąpiono z kryty­ką dotychczasowej polityki w zakresie wydatków.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)