Czym jest tolerancja?

Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym udziałem, ale co cieszy się naszą akceptacją istnienia w imię demokratycznej wolności. (..) Tolerancja oznacza (..) rezygnację z przymusu jako środka wpływania na postawy innych ludzi, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (nie można więc mówić o tolerancji dla przestępców i psychopatów).Słowo tolerancja jest bardzo często nadużywane w dzisiejszym świecie, oznacza bowiem, zespół poglądów, które niekiedy kłócą się z utrwalonymi postawami społecznymi . Niestety, nie każdy człowiek wie, że tolerancja ma swoje granice. Oczywiście, niektóre treści możemy przetworzyć i dostosować do własnych norm, niektóre są zbyt abstrakcyjne, aby mogły przynieść korzyści i ubogacić nasze myślenie. Tolerancja, jak każdy inny system logiczny jest swego rodzaju wyrażeniem ogólnie panującej mody i prądów umysłowych.Nie zawsze to, co jest zgodne z regulacjami prawnymi może być zgodne z naszym sumieniem. Nieprawdą jest, iż nie należy tolerować jedynie psychopatów i przestępców. Ogólnie rzecz biorąc, należy zawęzić i nieco sprecyzować pojęcie przestępstwa. Czy mamy na myśli działania sprzeczne z kodeksem karnym i prawem obowiązującym w państwie; czy też działania stojące w ofensywie do podstawowych norm moralnych i obyczajowych, wyznawanych przez każdego człowieka z osobna? Weźmy za przykład homoseksualistów, teoretycznie, nie wyrządzają swoją działalnością krzywdy, praktycznie wpływają na młodych ludzi, którzy nie mają ukształtowanych umysłów. Sprawiają, iż mylnie postrzegają pewne normy i tym samym zastanawiają się nad swoją rolą w społeczeństwie. Samo to, co napisałam może się wydać nietolerancyjne; jak można sądzić, iż ludzie innej orientacji są gorsi? Oczywiście, można, stąd bierze się różnorodność i barwność otaczającego nas świata. Niektórzy przyzwalają na zachowania i praktyki homoseksualne, inni omijają takich ludzi szerokim łukiem. Póki nie ingerują oni w porządek społeczny, można akceptować ich działalność i odmienność. Jeżeli, zaś, będą się starać sprzeniewierzyć istniejący porządek prawny, możemy spodziewać się fali protestów, która nie ulegnie zmniejszeniu, aż do momentu, w którym podjęte zostaną jakieś kroki. Nietolerancja, może prowadzić w tym wypadku do rosnących różnic społecznych, a w dalszej mierze, do zachwiania istniejącego stanu rzeczy.Niestety, bardzo trudno wyeliminować jednostki, które dążyć będą do zachwiania równowagi i szerzenie haseł nietolerancji i braku akceptacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)