DANE O WARTOŚCI NETTO

Dane o wartości netto aktywów i wartości jednostki uczestnictwa podawane są do wiado­mości publicznej co najmniej dwa razy w miesiącu. Towarzystwo jest zobowiązane zbywać jednostki uczestnictwa bez żadnych ograniczeń. Mogą one być nabywane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobo­wości prawnej. Obowiązuje przy tym zasada, iż osoby małoletnie poniżej 13 roku życia oraz osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą zawrzeć umowę z. funduszem i nabyć jednostki uczestnictwa tylko przez przedstawiciela ustawowego. Jed­nostki uczestnictwa mogą być nabywane również przez pełnomoc­nika. Przy tym pełnomocnictwo może być udzielone w obecności pracownika dystrybutora lub posiadać podpis poświadczony no­tarialnie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)