Dlaczego bywa trudna??

Na całym świecie społeczeństwa mają to do siebie że na początku na zasadzie zwyczaju czy też innej formy ustalane są reguły które w jakiś konkretny sposób ustalają model funkcjonowania. Wynika to przede wszystkim z takiego faktu że naturalnym dla człowieka jako przedstawiciela gatunku jest dążenie do uporządkowania, zatem zasady powstają w umysłach ludzkich jeszcze przed tym jak zostaną usystematyzowane i poddane krytyce zewnętrznej i wewnętrznej w celu doszlifowania i uznania za ogólnie obowiązujące. Każda reguła społeczna zapisana w formach współczesnych przeszła podobną długą drogę i inaczej trudno sobie jej powstanie wyobrazić. Nie wnikając w ocenę merytoryczną tego jaką wartość maja określone zasady w społeczności trzeba podkreślić że przecież pełnią one rolę porządkującą i ustalającą to w jaki sposób pewne zdarzenia sie odbywają. Bez ich poszanowania trudno by było przypuszczać iż dana społeczność będzie zdolna do tego by zbudować wspólnotę cieszącą się określonym statusem. Także to co charakteryzuje wszystkie zarówno mniejsze i pierwotne ( co nie znaczy gorsze) jak i te znane jako cywilizowane formy społeczności to fakt że są przywiązane do pewnych reguł zasad i wartości którymi opisują rzeczywistość i które wyznaczają ich sposób działania. Przede wszystkim z tego prostego powodu że skoro zaskutkowało dostosowanie się do zasad czymś pozytywnym to nie ma powodu by sie przeciw nim buntować. Dlatego każda jednostka w ramach przystosowania niejako wyzbywa się swojego indywidualizmu w jakimś stopniu czy chęci wyróżnienia na tle innych. Oczywista nie oznacza to że życie we wspólnocie oznacza całkowite wyzbycie się swojego indywidualizmu i życie tylko i wyłącznie pod sznurek według określonych wzorców. Dopuszczalne są odstępstwa indywidualne interpretacje i inne podejście pod warunkiem że w sposób brutalny nie naruszają znanych i szanowanych norm w sposób celowy wyśmiewając je albo też uznając za niepotrzebne. Trudno się dziwić społeczeństwo że nie chce odstąpić od pewnych norm czy nie pochwala naruszenia ich kiedy sprawdzały się przez tyle wieków. Pewne zachowania będą tolerowane a inne już zupełnie nie i piętnowane. Zatem tu pojawia się właśnie trudność nie jedyna jeżeli chodzi o tolerancję. Pytanie jak bardzo można się indywidualne domagać poszerzenia tolerancji według własnego punktu widzenia. Nie ma się co dziwić że w bardziej przywiązanych do tradycji i pewnego porządku rzeczy nowe myśli i ruchy przez długi czas oczekują na akceptację i tolerancję. Zatem wszędzie jest to kwestia nieco różna uzależniona od okoliczności zewnętrznych które są kształtowane niezależnie i wcześniej niż występuje dany problem czy sytuacja. Rozstrzyganie tego czy ma się do czynienia z naruszeniem zasad tolerancji czy też ich wykluczeniem a może raczej z skuteczną próbą zwalczenia anarchii jest czasem bardzo trudne i niejednoznaczne. Dlatego pojęcie tolerancji czy też jej „problem” jest kwestią skomplikowaną i wcale niełatwą na całym świecie, które burzy umysły i spokój. Jednakże musi i powinna być dyskutowana.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)