DOCIEKANIA HISTORYKÓW

Po mniej lub więcej fanta­stycznych dociekaniach historyków, idealistów czy słowianofilów, jak Joachim Lelewel czy Maciejowski,* pierwszą grupą, która wystąpiła w tej sprawie z jas­nym i wyraźnym sądem była tzw. szkoła historyczna krakowska. Wśród rzeszy historyków należących du­chowo do tej szkoły na czoło wybili się dziejopisarze tej miary co Józef Szujski, o. Walerian Kalinka i Mi­chał Bobrzyński. Szujski i Bobrzyński w swych pró­bach ujęcia całokształtu naszych dziejów, ks. Kalinka w swej wspaniałej monografii Sejmu Czteroletniego wystąpili śmiało przeciw idealizowaniu upadłej Polski. Wykazywali, że naczelną przyczyną upadku dawnej Rzeczypospolitej były własne winy Polaków. Winy na­szego ustroju politycznego, naszego systemu społeczne­go, organizacji wojskowej czy polityki wyznaniowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)