DZIAŁALNOŚĆ SZEREGU GENERACJI

Jasne jest, że jeżeli powiemy sobie, iż działalność ca­łego szeregu generacji, z którymi czujemy się związa­ni, nie ma żadnego dla nas znaczenia, takie pojęcia, jak religia katolicka, naród polski, tradycja wojskowa itd., stracą bardzo wiele ze swej treści uczuciowej i w ślad za tym nasze postępowanie w dziedzinie politycznej i innej ulegnie pewnym zmianom. Mamy tu więc do czynienia z zagadnieniem ważnym, ze sporem, który w ostatecznych swych konsekwencjach myślowych mo­że mieć dość ważkie następstwa dla praktycznych po­czynań Polaków.Publicystyka zachodnioeuropejska przejawia zainte­resowanie dla historii nie ograniczając się do XIX i XX wieku. Oczywiście, jest publicystyka i publicystyka. Je­żeli jednak wziąć te dzieła, które wywarły największy wpływ na ukształtowanie się prądów politycznych — nikt nie zaprzeczy, że były to w dużej mierze właśnie dzieła związane z historią lub nawet wprost historio­grafia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)