DZIAŁANIE USPOKAJAJĄCE

To „piastowsko-asymilacyjne” i „jagiellońsko-asymilacyjne” źródło natchnień całej prawie naszej publicy­styki wywiera niewątpliwy wpływ na nastawienia li­tewskie i mniejszościowe. Nasuwa się tu analogia z nie­przytomną gloryfikacją „działalności niepodległościo­wej”, która powoduje niewątpliwie ogromną radykali- zację mniejszości ukraińskiej. Zaprowadzenie sprawie­dliwej oceny dorobku różnych stronnictw polskich w wieku byłoby ważnym przyczynkiem do działania uspokajająco na młodą generację mniejszościową. Par­tyjne cele, które każą denigrować działalność naszych stronnictw prawicowych w XIX wieku, działają też zgubnie na walkę czynników umiarkowanych i skraj­nie separatystycznych w łonie naszych mniejszości. Po­dobnie ujemny wpływ wywiera hipertrofia asymilacjo- nizmu i jagiellonizmu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)