FUNDUSZE POWIERNICZE

Fundusz powierniczy jest prawną formą zbiorowego lokowania w papiery wartościowe. Majątek funduszu stanowią środki finan­sowe pochodzące z wpłat wielu inwestorów indywidualnych. Środki te są następnie inwestowane we wspólnym interesie i na wspólny rachunek. Powierzane przez inwestorów pieniądze są przeliczane na jednostki uczestnictwa, wyrażające proporcjonalny udział w zgroma­dzonym majątku funduszu. Zgromadzone środki są z kolei inwes­towane w instrumenty finansowe, charakteryzujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa, tj. papiery wartościowe takie, jak obliga- q’e, bony czy commercial papers. Uczestnictwo indywidualnego inwestora w funduszu oznacza roz­szerzenie jego możliwości inwestycyjnych poprzez dostęp do wszyst­kich rodzajów wierzycielskich papierów wartościowych, dostępnych na rynkach krajowych i zagranicznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)