Geneza tolerancji

Człowiek od zawsze wiedział i zdawał sobie sprawę, iż nie należy sprawiać nikomu bólu, przykrości ani innych rzeczy, które w jakikolwiek sposób mogłyby go dotknąć. Poszanowanie człowieka, bez względu na wyznawane idee, wartości, poglądy, idee jest stare jak świat. Z tego też powodu, hasła tolerancji zaczęły się szerzyć w obecnym stuleciu z taką siłą i impetem. Tolerancja stała się bardzo modnym hasłem. Ludzie starają się żyć w zgodzie z niektórymi sprawami i ideami. Dzięki temu, coraz rzadziej dochodzi do prześladowań na tle rasowym, wyznaniowym, seksualnym. Tolerancja jest swoistym sposobem myślenia, który sprawia, że podchodzimy do niektórych rzeczy z dystansem. Poniżej zamieszczam wypis encyklopedyczny, który w sposób dokładny i precyzyjny definiuje znaczenie słowa, tolerancja:„tolerancja [łac. tolerantia ‘cierpliwość’, ‘wytrwałość’], socjol. postawa zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby zbiorowość, której jesteśmy członkami, była wewnętrznie zróżnicowana pod istotnymi dla nas względami. Tolerancja oznacza rezygnację z przymusu jako środka wpływania na postawy innych ludzi. Wyjątkami są jedynie sytuacje, w których owe postawy zagrażają bezpieczeństwu osób oraz ich mienia (tolerancja nie rozciąga się więc np. na zabójców, gwałcicieli czy złodziei, choć obejmuje takie zachowania dewiacyjne, które można potraktować jako sprawę prywatną), nie dotyczy także ludzi, którym odmawia się zdolności pełnego rozpoznawania znaczenia swoich czynów. Zakres tolerancji jest historycznie zmienny. W większości społeczeństw albo nie było jej wcale, albo była bardzo ograniczona na skutek tego, że jednemu systemowi moralnemu przysługiwało uprzywilejowane stanowisko bądź monopol. Tolerancja objęła najwcześniej innowiercze wierzenia i praktyki rel., stopniowo rozszerzono ją na inne dziedziny, np. sferę obyczajów. Jakkolwiek zasada tolerancji jest współcześnie stosunkowo szeroko uznana i prawnie zagwarantowana niemal na całym świecie, bywa nierzadko kwestionowana i naruszana. Tam gdzie jest w pełni przestrzegana istotnego znaczenia nabrał problem granic tolerancji”Tolerancja nie jest żadnym gwarantem, jednakowoż znajduje swoje potwierdzenie w aktach i konwencjach na rzecz przestrzegania praw człowieka. Mowa oczywiście o poszanowaniu, bez względu na kolor skóry, wyznania, płci. Niestety, ów zakaz jest bardzo często łamany, co oczywiście, w wielu wypadkach nie może być dostrzeżone. Dzieje się tak przede wszystkim w krajach trzeciego świata, gdzie upadłe rządy nie są w stanie zakwestionować, ani zabronić oportunistom destrukcyjnych poczynań. Od jakiegoś czasu, tego typu sprawy zostają nagłaśniane i poddane pod dyskusje. Organizacje pozarządowe starają się zapobiec fali nienawiści, jednak niewiele to daje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)