IDEA JAGIELLOŃSKA

Jednocześnie jed­nak ta sama idea jagiellońska jest dla tych małych narodów największym straszakiem i symbolem najbar­dziej agresywnego imperializmu polskiego. Kto nie wierzy, niech zapozna się wśród Ukraińców z twórczością tak reprezentatywnych pisarzy, jak Wiaczesław Lipiń­ski, Dymitr Doncow czy Wasyl Kuczabski. Niech stwierdzi, jak do polskiej koncepcji jagiellońskiej od­noszą się sami Litwini; tworzą się w ten sposób noży­ce między rozumieniem przez nas naszej idei a przyj­mowaniem jej przez tych, do których się ona kieruje. Wyjaśnienie tego trudnego na pozór do zrozumienia fenomenu może nam przynieść tylko badanie wspom­nień, jakie okres jagielloński pozostawił u zaintereso­wanych. Pojęcie idei jagiellońskiej łączy się bowiem nieodwołalnie z dziejami Rzeczypospolitej Polskiej w okresie jagiellońskim. W przeciwnym razie traci bo­wiem w ogóle wszelki sens.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!