IDEAŁ FUNKCJONOWANIA

Znakomity francuski pisarz polityczny widział mia­nowicie ideał funkcjonowania państwa w tym, iżby rząd i administracja państwowa zależały personalnie wyłącznie od króla, a ciała ustawodawcze miały wpływ na politykę tylko przez pośrednictwo ustawodawstwa. Podział władz w ten sposób miał być zrealizowany w swej najbardziej integralnej formie. Stronnictwa po­lityczne nie miały mieć absolutnie żadnego wpływu na obsadzenie tek ministerialnych i stanowisk administra­cyjnych. System ten nazywał Monteskiusz po prostu monarchią, gdyż nie mógł sobie wyobrazić jego możli­wości przy władzy republikańskiej. Gdy bowiem na­czelnik państwa miał być wybierany przez partie po­siadające większość w kraju i w parlamencie, natych­miast zacierała się różnica między władzą wykonaw­czą a władzą ustawodawczą. Podział władz stawał się parodią, tak jak to nastąpiło w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)