INNE ORGANY

Innymi organami banku są: Rada Dyrektorów, Gubernator i jego zastępcy. Gubernator przewodniczy posiedzeniom rady i jest głównym funkcjo* nariuszem wykonawczym. Zarówno Gubernator, jak i jego zastępcy są wyznaczani na 5 lat.Jednostką monetarną jest dolar wschodniokaraibski. Jego war­tość określa bank na podstawie dokumentów przygotowanych przez Radę Dyrektorów. Bank ma prawo emitować banknoty i monety, gromadzi również rezerwy w złocie i walutach wymienialnych, jest depozytariuszem zagranicznych aktywów,. których właścicielami są poszczególne rządy. Bank pełni dla państw członkowskich nie tylko funkcję banku, ale również agenta i doradcy finansowego. Ustala on również stopy dyskontowe i redyskontowe oraz poziom wymaga­nych rezerw.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)