INTEGRALNE DĄŻENIE

Pierwszy znamionuje dąże­nie do integralnie pojętego podziału władz. Rozciąga się on od 1926 do 1928 roku. Drugi jest okresem przej­ściowym, od koncepcji Monteskiusza rśgime przechodzi do koncepcji Sławka. Są to lata 1928—1930. Trzeci okres znamionuje pełna realizacja zasady Sławka, to znaczy zupełne porzucenie podziału władz. Nasuwa się pytanie, jak wyglądać będą okresy czwarty i piąty. Okres czwarty będzie się rozciągał prawdopodobnie od wyborów w 1935. Charakterystyczną jego cechą po­winien być podział dzisiejszego BBWR i zatarcie róż­nic między opozycją a zwolennikami Marszałka Pił­sudskiego. Niezaprzeczalnie na proces ten wpłynie co­raz to silniejsze dochodzenie do głosu młodego poko­lenia. Ten okres powinien dać Polsce realny podział władz i harmonię czynnika stałego z czynnikiem zmien­nym. Wreszcie piąty okres miałby za zadanie rozwią­zanie zagadnienia stałości czynnika stałego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)