ISTOTNE SZCZEGÓŁY

Oczywiście nie może tu chodzić o szczegóły, lecz o rzeczy najistotniejsze. Mu­simy też uczynić pewien wysiłek, aby zapoznać się z tymi cechami najistotniejszymi, jeżeli nawet nie ta­kimi, jakie naprawdę były — to w każdym razie ta­kimi, jakie pozostały we wspomnieniach Polaków, Lit­winów i Ukraińców.Jeżeli chodzi o Polskę, to przede wszystkim stwier­dzić trzeba, że idea jagiellońska dała nam wyniki nad­zwyczajne, wbrew woli ówczesnych generacji naszego narodu. Jeżeli bowiem jako istotę okresu jagiellońskie­go określimy spolszczenie wyższych warstw ludności kresowej, dzięki liberalnej polityce narodowościowej Polski, to zrozumiemy, że liberalizm ten nie zawsze był zgodny z wolą kierowniczej warstwy polskiej w owym czasie. Wręcz odwrotnie, był on właściwie narzucony przez dynastię jagiellońską, po bardzo ciężkich walkach staczanych z najbardziej kwalifikowanymi reprezen­tantami opinii polskiej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)