JAGIELLONOWIE I RUS

Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa z Ukraińca­mi. Jeżeli Litwini zostali zasymilowani, to stało się to prawie bez zgrzytów. Odebrawszy im świadomość na­rodową, pozostawiliśmy im przynajmniej tradycję pań­stwową. Rusi idea jagiellońska nie pozostawiła ani cie­nia odrębności państwowej. L. Kolankowski twierdzi nawet, iż głównym dziełem Jagiellonów było scentra­lizowanie wielkiego księstwa litewskiego w rękach wielkiego księcia. Oznaczało to w praktyce likwidację autonomii ruskiej istniejącej poprzez niezliczone księ­stewka, ostateczną likwidację „stariny”. Metoda libe­ralna, zastosowana w stosunku do Rusi w całej pełni dopiero w ugodzie hadziackiej, tragiczny swój epilog znalazła kilka lat później w rozstrzelaniu przez wojsko polskie partnera naszego w tej umowie — hetmana Jana Wyhowskiego. Ekspansja polskości na Ukrainę nie była tak pokojowa jak na Litwę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)