Jak zdefiniować tolerancję?

Tolerancja. Słowo niezwykle barwne, wieloznaczne. Niestety, nie zawsze możemy poznać i zrozumieć jego prawdziwe znaczenie. W szczególności, kiedy nie potrafimy przełożyć je na czasy współczesne, kiedy nie potrafimy zaklasyfikować pewnych zachowań i posługujemy się utartymi sloganami i frazesami logicznymi.Tolerancja wiążę się z umiejętnością logicznego myślenia i zdolności, trzeźwej oceny sytuacji. Niestety, niektórzy tego nie potrafią. Poniżej zamieszczę cytat, dotyczący tolerancji w ujęciu współczesnym. „Dostrzegłem radykalne odejście od klasycznego rozumienia, by nie rzec, zafałszowania. Pierwotny sens nadany temu pojęciu w siedemnastym i osiemnastym wieku jest prosty: tolerancja to praktyczna umiejętność współżycia ludzi o różnych światopoglądach. Wyrasta ona z cnót chrześcijańskich. Instynktu samozachowawczego, zdrowego rozsądku, hipokryzji, wyrachowania, kultury osobistej. Jak widać, tolerancja to szczególne połączenie cnót, instynktów i wad. które pozwalają ludziom współpracować mimo wzajemnej niechęci, wrogości światopoglądowej i przekonania o własnej racji . Człowiek tolerancyjny w sensie klasycznym to ktoś, kto mógł swojego bliźniego nienawidzić, pogardzać nim, uważać za głupca czy grzesznika, a mimo to być zdolnym do robienia z nim interesów i powstrzymania się od agresji”Tolerancja nie jest więc reakcją typową, która zachodzi przy każdorazowym kontakcie z innymi ludźmi, niekiedy stanowi wypadkową chęci i obaw. Jest skutecznym narzędziem w rękach człowieka niepewnego, będącego w ścisłej komitywie z utartymi stereotypami. Tolerancja jest w gruncie rzeczy, narzędziem w rękach ludzi wyrafinowanych, którzy poprzez zawarcie przymierza z osobami, które w żaden sposób nie realizują ich założeń, potrafią dopiąć swego.Tolerancja może stanowić swoistą kontrofensywę na wszelkiego rodzaju niepowodzenia dnia codziennego. Oczywiście, należy użyć jej w umiejętny sposób, w innym wypadku nie odnajdziemy i nie odnotujemy jej rzeczywistego sensu. W dzisiejszym świecie wiele zachowań może nas szokować, a przy tym sprawić, iż nie odnajdziemy sensu i treści rzeczywistej przekazu. Jeżeli nie potrafimy czegoś zaakceptować takim, jakim jest, nie pozostaje nam nic innego, jak pogodzić się z myślą, iż nie zmienimy istniejącego stanu rzeczy. Musimy wiedzieć, że nie wszystko pójdzie zawsze po naszej myśli. Niekiedy musimy przyzwyczaić się do pewnych zachowań i ich po prostu nie zauważać. Nie jest to niestety najłatwiejsze, zwłaszcza, jeżeli sądzimy, że dane zachowanie odbiega od naszych standardów moralnych i etycznych. Najgorsza jest sytuacja, kiedy nie jesteśmy w stanie udowodnić, iż poglądy innych są złe, iż nie pasują do wyznaczonych standardów, gdyż zgodnie z prawem, nie stanowią czynu niemoralnego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)