KARIERA OFICERA

Dembiński odbył normalną karierę oficera polskiego w okresie na­poleońskim i zabłysnął dopiero w czasie powstania 1831 roku. Wówczas to, gdy powierzono mu jeden z oddzia­łów dywizji Giełguda, która musiała na Litwie prze­kroczyć granicę pruską, potrafił przeprowadzić ten od­dział poprzez linie rosyjskie paręset kilometrów do Warszawy, zadając Rosjanom ciężkie straty. Wyprawa ta wywołała taki entuzjazm, iż Dembiński, aczkolwiek znany ze swych przekonań konserwatywnych, został wkrótce wysunięty na naczelnego wodza — na miejsce generała Skrzyneckiego. Na stanowisku tym nie potra­fił jednak uratować przegranej już sprawy narodowej, a przyczynił się jedynie do wsparcia własnego stron­nictwa w czasie rozruchów, jakie wybuchły w Warsza­wie 15 sierpnia 1831 r. Wówczas to premier, ks. Adam Czartoryski — największy polski mąż stanu XIX wie­ku — musiał, przebrany za furmana, uciec na koniu do obozu Dembińskiego pod Bolimowem. Odtąd dato­wały się ścisłe stosunki między tymi dwoma ludźmi, które miały stać u źródła wyprawy egipskiej Dembiń­skiego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)