KONCEPCJA MONTESKIUSZA

Koncepcja Monteskiusza w czystej formie realizowana była w Polsce, w Królestwie Kon­gresowym. We Francji, z małymi przerwami, prze­trwała ona cały okres Restauracji, aby w monarchii lipcowej przejść do mniej sztywnej, bardziej elastycz­nej formy podziału władz. W Niemczech zasada Mon­teskiusza przetrwała najdłużej i stosunkowo z najwięk­szym powodzeniem. Gabinet Rzeszy uległ parlamentaryzacji częściowej dopiero z powołaniem hrabiego Hertlinga, parlamentaryzacji zupełnej dopiero z powo­łaniem księcia M. Badeńskiego. Przedostatnią realizacją próby podziału władz monteskiuszowskiego były gabi­nety Bartla i Switalskiego w Polsce. Ostatnią był pierwszy gabinet Papena i gabinet Schleichera w Niem­czech. Doświadczenie dziejowe zdaje się wskazywać, iż w dzisiejszych czasach długotrwała realizacja integral­nego podziału władz nie jest rzeczą możliwą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)