KONIECZNOŚĆ DUŻYCH UMORZEŃ

W przypadkach konieczności dużych umorzeń papierów znajdują­cych się w portfelu funduszu po niekorzystnej cenie, wartość jedno­stki uczestnictwa jest korygowana. Fundusze prowadzą analizę ryn­ku i intensywną kampanię reklamową.W Polsce dochód uzyskiwany przez fundusz z dokonanych lokat kapitałowych nie jest opodatkowany. Natomiast dochody osiągane z zagranicznych papierów wartościowych mogą podlegać opodat­kowaniu w państwach, w których te dochody osiągnięto. Osoby fizyczne zostały zwolnione (do końca 1995 r.) z podatku od dochodu uzyskanego z umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu. Do­chód uzyskany przez osoby prawne z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa, stanowiący nadwyżkę sumy osiągniętej z umorzenia nad kosztem nabycia (cena w ofercie w chwili nabycia) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości regulowanej właściwymi przepisami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)