Konstytucja

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski, daje nam wyznaczniki i podstawy prawne, które gwarantują nam wolności i swobody obywatelskie. Jej głównym zadaniem jest wyznaczanie pewnych norm moralnych, obyczajowych, prawnych. Pozwala nam na zachowanie pewnych norm i przestrzeganie prawa.Konstytucja jest na wskroś, aktem tolerancyjnym. W poszczególnych artykułach jest mowa o tym, że wszystkie grupy etniczne, narodowościowe mają równe prawa i wszystkie mogą egzystować w naszym kraju. Jako, że jesteśmy państwem tolerancyjnym, czy to pod względem etnicznym, narodowościowym, rasowym i religijnym, każdy może u nas swobodnie zamieszkać i podjąć pracę. Polska od zawsze była krajem tolerancyjnym i otwartym na wszelkie inne narody i wyznania. Po dziś dzień, możemy zauważyć tę tendencję. Zgodnie z konstytucją: Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Jak widać, za naruszenie, którejkolwiek z reguł i zasad współżycia społecznego, grozi surowymi sankcjami. Na całe szczęście, wszelkie objawy nietolerancji są ostro tępione w dzisiejszym świecie . Ludzie dążą do tego, aby żyło im się lepiej, aby żyli w harmonijnym świecie, pozbawionym wszelkiego rodzaju lęków, frustracji, konfliktów wewnętrznych. Nie zawsze możemy osiągnąć upragniony stan, jednakże powinniśmy wciąż dążyć. Nietolerancja, wbrew pozorom ma też swoje dobre strony, należy jedynie je dostrzec i odpowiednio ukierunkować. Niektóre zachowania i postawy mogą być społecznie akceptowane, jednak my sami nie musimy się do nich przekonywać, ani je na siłę tolerować.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)