KORZYSTANIE Z POMOCY

PBR korzystał w tym względzie z pomocy londyńskiej i luksemburskiej filii banku ING. W roku 1994 przyjęto warunek, iż minister finansów tylko w nielicznych i usprawiedliwionych przypadkach może: odmówić firmom zgody na emisję ich papierów wartościowych za granicą. Oznacza to, że polskie banki zetkną się z ostrą konkurencją:- 1W skład 9-osobowej komisji, która dokonała szczegółowej anali­zy złożonych ofert na wprowadzenie polskich obligacji do między­narodowego obrotu i przeprowadziła rozmowy z pięcioma bankami zakwalifikowanymi do drugiego etapu procedury selekcyjnej, wcho­dzili przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów War­tościowych i Szkoły Głównej Handlowej. Komisja .postanowiła (w grudniu 1994 r.), że J. P. Morgan, jeden z największych amery­kańskich banków inwestycyjnych, będzie przewodził konsorcjum banków sprzedających pierwszą emisję polskich euroobligaqi o ter­minie wykupu 3-5 lat.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)