MOTYWY POLITYCZNE

W każdym razie można twierdzić, że motywy politycz­ne wyciągnięte z przeszłości wzbogacają życie nowo­czesnych społeczeństw i stanowią pewien głęboko ludz­ki akord w całokształcie powodów postępowania. Bę­dąc w Iraku mogliśmy podziwiać grupy ludzi, którzy przez tysiące lat pozostają wierni swym wierzeniom — pomimo że naraża ich to na chroniczne mordy i prze­śladowania. Ludziom tym byłoby nieskończenie wy­godniej z punktu widzenia wszelkich kryteriów „go­spodarczych” czy innych wierzenia te porzucić. Zadzi­wiająca wierność Sabian wierzeniom starobabilońskim, Jezydów — mazdeizmowi, Asyryjeżyków — Nestoriuszowi musi przecież odpowiadać jakiemuś głębokiemu nurtowi w duszy człowieka, o którym politykowi za­pominać nie wolno. Nawet marszałek Stalin, aczkol­wiek zdawałoby się niezbyt przyjaźnie nastrojony do tradycji, ostatnio coraz częściej wspomina o Aleksan­drze Newskim, o Kutuzowie i Suworowie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)