NA RYKU FUNDUSZY

Konkurentem Pioneera na polskim rynku funduszy powierni­czych stała się w drugiej połowie 1995 r. Korona Fundusz Powier­niczy. Współwłaścicielami towarzystwa są Bank Gospodarki Żyw­nościowej SA i austriacki Creditanstalt Securities SA, które w stycz­niu 1995 r. zawarły umowę o wspólnym utworzeniu towarzystwa funduszy powierniczych. Obie strony zobowiązały się do pokrycia  w dwu równych częściach kapitału (4 miliony PLN). Na rynkach i  zagranicznych będzie inwestowanych do 5% środków Korony. Cre-ditanstalt jest członkiem Creditanstalt Investment Bank Group (CIBG), który lokuje swój kapitał głównie w papierach amerykańskich, brytyjskich, niemieckich i japońskich.

 

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)