NASILAJĄCY SIĘ KONFLIKT

Na początku lat 80. zaczął się gwałtownie nasilać konflikt doty­czący gospodarki budżetowej Wspólnot Europejskich. Przedmiotem kontrowersji były kwestie: wzrostu budżetu, rozmiarów wkładów członkowskich, przeznaczenia zgromadzonych środków. Proporcje : wkładów członkowskich zostały uznane za dyskryminacyjne przez te kraje, które wnosiły do organizacji więcej, niż od niej otrzymywały. Również wykorzystanie środków budżetowych oceniane było przez pryzmat interesów narodowych, co prowadziło do daleko idących rozbieżności w ocenie istniejącej sytuacji.Bardzo znaczna część organizacji międzynarodowych finansuje swą działalność wyłącznie ze składek członkowskich. Nie oznacza to jednak, że struktura owych składek jest identyczna.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)