PEŁNA WŁADZA ADMINISTRACYJNA

Rada ma pełną władzę administracyjną, ale może ją delegować na Radę Dyrektorów Wykonawczych. Uprawnienia Rady Gubernato­rów obejmują: przyjmowanie nowych członków, zwiększanie kapi­tału, zawieszanie członkostwa, decydowanie o likwidaq’i funduszu i wprowadzanie poprawek do umowy o jego utworzeniu. Każdy członek Rady Gubernatorów dysponuje 75 głosami, a ponadto przysługuje mu jeden głos za każdą posiadaną akcję funduszu. Rada Dyrektorów Wykonawczych składa się z Dyrektora Gene­ralnego i ośmiu członków wybieranych na 3 lata. Dyrektor General­ny jest mianowany przez Radę Gubernatorów na 5 lat. Ma on prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Gubernatorów, ale bez prawa głosu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)