Pluralizm

Pluralizm polityczny jest zasadą zgodnie z którą, wszystkie partie niezależnie od wyznawanych i głoszonych poglądów mają prawo bytu. Dzięki temu, każdy obywatel może znaleźć opcję właściwą dla siebie, a co ważniejsze jego prawa będą szanowane i uznawane za niezbywalne. Pluralizm polityczny jest więc stricte związany z zagadnieniem tolerancji. Dzięki niej, bowiem, może dojść do współistnienia wielu przeciwnych bloków i partii politycznych. To właśnie pluralizm gwarantuje nam dojście do wzajemnego porozumienia i ubogacenia świata, nowymi treściami.„Z tolerancją wiąże się współcześnie pojęcie pluralizmu, a więc społecznej i politycznej różnorodności, która jest naturalną cechą każdego społeczeństwa. Zawsze bowiem istnieją różnice między warstwami społecznymi, między lokalnymi i regionalnymi społecznościami oraz różnice interesów różnych grup. Pluralizm i tolerancja umożliwiają istnienie konkurencji politycznej pomiędzy ugrupowaniami reprezentującymi różne opcje ideowe, polityczne i gospodarcze”Pluralizm i tolerancja, te dwa pojęcia wywodzą się z jednego korzenia. Niekiedy nie rozumiemy do końca sensu tych słów, Nie zmienia to jednak faktu, iż oba pojęcia spełniają podobną rolę, wyznaczają pewne zadanie społeczne, pokazują, iż można żyć i współpracować z ludźmi, którzy mają kompletnie inne poglądy niż my. Oczywiście, wszystko ma swoje granice. Pluralizm polityczny akceptuje partie, które działają w zgodzie z ustalonymi normami społecznymi, które nie szerzą haseł nazistowskich, rasistowskich. Jak bowiem tolerować i akceptować coś, co jest z natury rzeczy złe i zakazane. Tolerancja jest elementem pewnej logicznej układanki. Niestety, jako pojęcie jest niezwykle często nadużywana, a przez to traci na wartości. Nie możemy tolerować rzeczy, które są złe i naganne moralnie. Oczywiście, nie oznacza to, że nie powinniśmy chcieć ich zrozumieć, wręcz przeciwnie. Wszelkie odstępstwa nie zostaną zniwelowane, dopóki nie zrozumiemy ich podłoża i genezy. Jak mówi stare przysłowie, aby zniszczyć wroga należy go najpierw poznać. Wszystkie wielkie systemy polityczne miały swoje początki w teorii pozytywnej, co oznacza, iż nie miały w zamyśle niszczenia dorobku ludzkiego i wszelkich jego tworów.Tolerancja, jak już dowiedliśmy powinna mieć ograniczenia, nie powinna zezwalać na szerzenie zła i nienawiści. Powinna stać na twardych podstawach, a jednocześnie stać się źródłem inspiracji dla przyszłych pokoleń. Człowiek jest z natury rzeczy jednostką dobrą, stąd nie możemy mieć pewności, że wszystkie jego działania, pozbawione będą treści i sensu. Jest to z pewnością, uogólnianie, a generalizacja, jak każdy wie, nie przynosi niczego pozytywnego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)