POD KONTROLĄ

Pod kontrolą The Pioneer Group Inc. znajduje się też Pioneer International Corporation, posiadająca 100% akcji w kapi­tale akcyjnym Pioneera Pierwszego Polskiego Towarzystwa Fun­duszy Powierniczych SA (PPTFP) oraz 50% udziałów w kapitale zakładowym Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu (FSL).W strukturze firmy odpowiednikiem agenta jest Pioneering Services  Corporation.Pioneer Fundusz Powierniczy Wierzycielskich Papierów Wartoś- i          ciowych powstał na podstawie ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz regulaminu funduszu i statutu towarzystwa zarządzającego fundu- i szem. Regulamin; określa m.in. cel funduszu, zasady nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa, zasady lokowania środków  funduszu, zasady obliczania wartości netto aktywów funduszu, zasa-dy udostępniania do publicznej wiadomości informacji o stanie i    funduszu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)