PODOBNY STAN RZECZY

Personalnie przejawiało się to przede wszy­stkim stałym przebywaniem ministra Montaliveta w poszczególnych gabinetach z jednej strony, z drugiej zaś stałym wpływem, jaki zachowywał król na resorty wojny i polityki zagranicznej. Podobny stan rzeczy wy­tworzył się również przy końcu panowania Napoleo­na III w epoce tak zwanego „empire liberał”. Dziś naj­lepiej ilustrującym tę formę podziału władz przykła­dem jest przykład czechosłowacki. Widzimy mianowi­cie w Czechosłowacji gabinety dochodzące kolejno do władzy zależnie od zmieniających się większości par­lamentarnych. Jednocześnie prezydent Masaryk zacho­wuje pewny wpływ stale dający się odczuwać na obsa­dę szeregu tek. Oczywiście w największej mierze ty­czy się to teki spraw zagranicznych. Podobny stan rzeczy istnieje również w Holandii i Rumunii.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)