PODSTAWA OKREŚLENIA OPROCENTOWANIA

Za­miast 3-letnich obligacji, rząd wyemitował obligacje 5-letnie, a więc bardziej korzystne z punktu widzenia pożyczkobiorcy. Uzyskał za nie lepszą cenę, niż pierwotnie przewidywano. Niższe oprocentowa­nie to z jednej strony uznanie, że ryzyko inwestycyjne jest mniejsze, z drugiej zaś oznacza to niższy koszt dla zaciągającego pożyczkę, czyli dla Polski.Podstawą określenia oprocentowania polskich euroobligacji była aktualna rentowność bonów skarbowych (tzw. T-bills) o tym samym terminie wykupu, która w momencie ustalania ceny polskich obliga­cji (27 czerwca 1995 r.) wynosiła 5,906% w skali rocznej. Ta stawka bazowa powiększona została o marżę (tzw. spread) w wysokości 185 punktów bazowych, czyli 185%. W związku z potrzebą zaokrąglenia stawki oprocentowania do poziomu 7,75% nieznacznie została ob­niżona cena emisyjna obligacji (do 99,967% wartości nominalnej wynoszącej 10 tys. dolarów).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)