PODSTAWA OPODATKOWANIA

Dotyczą one przede wszystkim Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, wyposażonej w wiele I uprawnień w dziedzinie autonomicznego pobierania dochodów i do- ; konywania wydatków. Dochody obejmują podatki oraz oprocen towania od udzielonych pożyczek i zainwestowanego kapitału. Podstawą opodatkowania jest wartość produkcji węgla i stali, a stawka | wynosi w ostatnich latach 0,29%. Przepisy prawne dopuszczają nie ; tylko udzielanie pożyczek, ale również ich zaciąganie (mamy wów- S czas do czynienia z dochodami zwrotnymi). Wpływy uzyskane z po- j datków przekazywane są do wspólnego budżetu Wspólnot Europejs- | kich. Wydatki Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali przeznaczane są l m.in. na badania techniczne, finansowanie bezrobocia, zwrotną po- ; moc dla zrzeszonych przedsiębiorstw.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)