Podwaliny tolerancji

Sens słów tolerancja jest niekiedy trudny do zidentyfikowania i zrozumienia przez zwykłego człowieka. Niekiedy zdarza się, że mylnie odczytujemy pewne treści i nadinterpretujemy pewne fakty. Tolerancja jest bowiem niższym stadium akceptacja może się wiązać z miłością. Tolerancja, nie odznacza się aż tak silnymi związkami. Od tolerancji do miłości, droga niezwykle trudna i daleka. Możemy tolerować, bowiem, nawet wrogów, ludzi, którzy w sensie teoretycznym, nigdy nie dojdą z nami do ścisłego porozumienia. Tolerancja zgodnie ze swoim pierwotnym znaczeniem oznacza przecierpienie. Przecierpienie wiąże się z postawą przymusową. Niekiedy musimy się przymuszać do wykonywania pewnych czynności, do akceptacji pewnych zachowań. Nie oznacza to, że nie może zostać wprowadzone w życie. Poniżej, zamieszczam wypis ze słownika encyklopedycznego, które ściśle definiuje pojęcie słowa „tolerancja” oraz jego pierwotnego znaczenia:„tolerancja [łac. tolerantia ‘cierpliwość’, ‘wytrwałość’], socjol. postawa zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby zbiorowość, której jesteśmy członkami, była wewnętrznie zróżnicowana pod istotnymi dla nas względami. Tolerancja oznacza rezygnację z przymusu jako środka wpływania na postawy innych ludzi. Wyjątkami są jedynie sytuacje, w których owe postawy zagrażają bezpieczeństwu osób oraz ich mienia (tolerancja nie rozciąga się więc np. na zabójców, gwałcicieli czy złodziei, choć obejmuje takie zachowania dewiacyjne, które można potraktować jako sprawę prywatną), nie dotyczy także ludzi, którym odmawia się zdolności pełnego rozpoznawania znaczenia swoich czynów. Zakres tolerancji jest historycznie zmienny. W większości społeczeństw albo nie było jej wcale, albo była bardzo ograniczona na skutek tego, że jednemu systemowi moralnemu przysługiwało uprzywilejowane stanowisko bądź monopol. Tolerancja objęła najwcześniej innowiercze wierzenia i praktyki rel., stopniowo rozszerzono ją na inne dziedziny, np. sferę obyczajów. Jakkolwiek zasada tolerancji jest współcześnie stosunkowo szeroko uznana i prawnie zagwarantowana niemal na całym świecie, bywa nierzadko kwestionowana i naruszana. Tam gdzie jest w pełni przestrzegana istotnego znaczenia nabrał problem granic tolerancji”Granice tolerancji, jak i sama tolerancja, to pojęcia wybitnie płynne, oznacza to, że nie do końca możemy stwierdzić, gdzie kończy się tolerancja, a zaczyna bezwarunkowa akceptacja postaw, które w niektórych środowiskach uchodzą za skrajnie niemoralne i aspołeczne. Wszystko zależy od naszej własnej wrażliwości i reprezentowanego systemu myślowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)