POLITYCZNY NIE KONSTYTUCYJNY

Zazwyczaj sprawę podziału władz traktuje się łącz­nie z zagadnieniem zmiany konstytucji. Nie negując (na razie) wagi tych rozważań, pozostawimy je tym razem jak najkategoryczniej na boku. Wydaje się być bowiem rzeczą niewątpliwą, iż zasadę podziału władz można realizować w różnych formach ustrojowych. Sprawa ta zależy w większej bodaj mierze od konfigu­racji stronnictw. Niektórzy uczeni, na skutek zapatrze­nia jedynie w ustrojowy aspekt zagadnienia, dochodzą do absurdalnych wprost twierdzeń. Do tych na przy­kład należy zaliczyć twierdzenie, iż Stany Zjednoczone są dziś państwem, w którym w największej mierze zrealizowano podział władz. Każdy czytelnik gazet mu­si wiedzieć, iż tak władza wykonawcza, jak i władza ustawodawcza znajdują się w państwie tym w jednych tych samych rękach, a mianowicie bądź to Partii De­mokratycznej, bądź to Partii Republikańskiej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)