Polityka społeczna a życie ludzie

Los łata ludziom różne figle. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że raz osiągamy sukcesy, a innym razem gorzkie porażki. Z tego powodu coraz więcej osób znajduje się na skraju biedy. Powody takiego stanu rzeczy są różne, ale zapewnienie godnego życia to rola polityki społecznej. Państwa zadaniem jest stworzenie każdemu człowiekowi takich warunków, które pozwolą mu godnie funkcjonować w społeczeństwie. Jednak w telewizji coraz więcej słyszy się o zagłodzonych dzieciach i o ludziach mieszkających na ulicy. Prawda jest taka, że polityka społeczna istnieje tylko w wybranych regionach kraju, gdzie są odważni ludzie, którzy stawiają czoła systemowi biurokracji. Największymi przegranymi są przedstawiciele polityki mieszkaniowej, którzy nie potrafią zorganizować dachu nad głową nawet najbardziej potrzebującym. Natomiast najlepiej ma się dziś polityka zajmująca się dbałością o środowisko naturalne, ponieważ jest to związane z przyłączeniem naszego kraju do wspólnoty europejskiej. Niestety mimo wszystko życie ludzi nie poprawia się, a nawet kroczy w przeciwnym kierunku – do całkowitego wyeliminowania społecznego.