Postawa tolerancji

Tolerancja to postawa, której przedstawiciele wykazują się przede wszystkim szacunkiem i zrozumieniem dla osób zajmujących stanowiska o innych poglądach i zachowaniach. Zjawisko to możemy podzielić dwa rodzaje. Tolerancja pozytywna to właśnie nic innego jak szacunek dla innych poglądów, zachowań, przedstawicieli mniejszości etnicznych i religijnych. Z tą postawą wiąże się nurt filozoficzny nazywany postmodernizmem. Wiąże się on z założeniem, iż nie została udowodniona jedna jedyna prawda, która jest właściwa i powinna zostać ogólnie przyjęta. Z tego też względu dopuszcza się myśl, iż w każdym zachowaniu czy postawie doszukać się można elementów właściwych. Tolerancja pozytywna nie łączy się jednak z akceptacją. Akceptacja bowiem byłaby przyjęciem tych odmiennych poglądów i zachowań mimo, iż są odmienne z naszym dotychczasowym myśleniem. Jednak wystarczy sam szacunek i brak krytyki wobec przedstawicieli mniejszości, by odnieść sukces zarówno osobisty jak i w wymiarze społecznym. Drugim rodzajem jest tolerancja negatywna. Wiąże się ona z szacunkiem i uznaniem dla pewnych myśli i działań, które są sprzeczne z naszymi wewnętrznymi przekonaniami i tak naprawdę uważamy je za niezgodne z prawem. Nie można bowiem być tolerancyjnym za wszelką cenę i popierać zachowania czy postawy, które zaprzeczają takim wartościom jak dobro czy mądrość, do których przecież powinno dążyć społeczeństwo. Dlaczego występuje tolerancja negatywna? Wiąże się to przede wszystkim z obojętnością ludzi na zachowania innych. Wydaje się czasem, iż jednostki potrafią przechodzić obojętnie wobec ludzi zajmujących postawy, które mogą okazać się krzywdzące wobec innych. Kolejnym argumentem motywującym ludzi do tolerancji negatywnej jest chęć harmonijnego życia w społeczeństwie. Sprzeciw bowiem mógłby się wiązać z wybuchem konfliktu, którego ludzie chcą uniknąć. Przedstawiciele tego rodzaju tolerancji mogą być także niepewni swoich poglądów i postaw i boją się, iż zostaną wciągnięci w zachowania, których nie uważają za słuszne. Jeżeli chodzi o tolerancje pozytywną łatwo jest ja przyjęć, kiedy jesteśmy pewni, iż zachowania i postawy innych nie prowadzą do konfliktów i nie wyrządzają innym krzywdy. Kiedy ta odmienność nie jest mocno afiszowana łatwiej jest nam ją zaakceptować. Czasami jednak nie okazujemy wsparcia dla osób, którzy potrzebują go na płaszczyźnie publicznej, gdyż sami obawiamy się krytyki. Tolerancja pozytywna jednak powinna obowiązywać w każdym społeczeństwie, gdyż żadna religia nie została uznana za lepszą ani gorszą, żaden przedstawiciel odmiennej rasy ludzkiej nie jest mniej uczuciowy i myślący, a człowiek chory czy niepełnosprawny nie jest człowiekiem mniej wartościowym od innych. To są zasady, którymi człowiek powinien kierować się w swoim życiu codziennym i pamiętać o nich zanim zrobi lub wypowie cos krzywdzącego wobec innego człowieka. Tolerancja to postawa niezbędna i potrzebna do zbudowania harmonijnego społeczeństwa i pozytywnych relacji międzyludzkich, gdyż pewne odmienności nie sa barierą nie do pokonania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)