POWÓD GWAŁTOWNYCH ZMIAN

Powodem tak gwałtownych zmian i ogromnej przewagi banków japońskich było atrakcyjne oprocen­towanie kredytów. Przewaga japońska jest jeszcze bardziej widoczna na tle zestawienia globalnego. Otóż w końcu lat 80. na liście 400 naj­większych banków komercyjnych świata 1/4 stanowiły banki japońskie, 1/5 amerykańskie, a 1/10 zachodnioniemieckie. Na tej samej liście Włochy miały 33 banki, Francja — 20, a Wielka Brytania — 15.Lata 80. przyniosły też masowe otwieranie oddziałów i filii za granicą. W rezultacie w samych Stanach Zjednoczonych już w końcu r. działało około 250 banków zagranicznych, które przeprowa­dzały około 20% wszystkich operacji finansowych dotyczących roz­liczeń handlowych i przemysłowych. Amerykanie, broniąc swych pozycji, zaczęli powszechniej otwierać oddziały zagraniczne oraz korzystać z usług korespondencyjnych banków zagranicznych, świad­cząc im na zasadzie wzajemności usługi na terenie Stanów Zjed­noczonych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)