POZA ZASADĄ PODZIAŁU

Poza zasadą po­działu realizowaną w tej czy innej formie znajduje się już tylko stan kryzysu politycznego. Nasze pojęcie po­działu władz utożsamia się też z pojęciem braku kry­zysu politycznego. Poza podziałem władz jest tylko stan ciągłego kryzysu. Poza kryzysem politycznym jest tyl­ko realizacja zasady podziału władz w tej czy innej formie.Otóż z powyżej powiedzianego wynika już zupełnie jasno — to, o czym zresztą każdy myślący Polak wie że znajdujemy się w stanie kryzysu politycznego. Władza ustawodawcza i władza wykonawcza znajdują się w jednych i tych samych rękach. Nie ma podziału władz w państwie. Nie ma czynnika stałego i czynnika zmiennego. Opozycja nie może dojść do władzy inaczej jak drogą nielegalną. Dojście zaś do władzy opozycji oznaczałoby koniec wszelkiego czynnika stałego w pań­stwie. To, co mamy więc dziś w Polsce, jest stanem najklasyczniejszego kryzysu politycznego i braku po­działu władz. Sytuacja nie wydaje się jednak oczywi­ście bez wyjścia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)