PRACOCHŁONNA CZYNNOŚĆ

Korona sprze­dała ponad 316 tys. jednostek uczestnictwa, przy czym dynamika sprzedaży była najlepsza w pierwszych tygodniach działalności.Jeżeli chodzi o zamierzenia, to Pioneer zdecydował się skoncen­trować na wzmocnieniu już istniejących funduszy. Z kolei przed­stawiciele Korony zapowiedzieli, iż zamierzają uruchomić również fundusz „agresywny”. Ponadto w końcu 1995 r. zamiar stworzenia funduszy zgłosiło kilka polskich banków we współpracy z instytuc­jami zachodnimi. Przygotowania do uruchomienia funduszy są bardzo pracochłon­ne. Wymagają nie tylko utworzenia towarzystwa funduszy, ale i pod­pisania umowy z bankiem powiernikiem, który przechowuje aktywa funduszu i oblicza wartość jednostek, oraz tzw. agentem transfero­wym (obsługującym), czyli firmą przyjmującą zlecenia kupna i sprze­daży jednostek.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)