Prawa Człowieka

Prawa Człowieka są niezbywalne i przysługują każdego bez względu na narodowość oraz na wyznawane poglądy. Jednym z najnowszych dokumentów, potwierdzających niezbywalność praw człowieka jest Europejska Konwencja Praw Człowieka. Są w niej zawarte pewne, podstawowe normy, które umożliwiają nam poznanie i przestrzeganie norm prawnych. „Katalog praw człowieka chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka znajdziemy w artykułach 2-13. Do pewnego stopnia katalog ten przypomina katalog Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, acz zachodzą pomiędzy nimi istotne rozbieżności. Konwencja gwarantuje: prawo do życia, zakazuje stosowania tortur, niewolnictwa i pracy przymusowej, gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu oraz zakazuje wstecznego stosowania prawa karnego, potwierdza prawo poszanowania życia prywatnego i rodzinnego wraz z prawem do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, przewiduje wolność myśli, sumienia i wyznania, wolność wypowiedzi, jak również wolność zgromadzania się i stowarzyszania, wreszcie chroni prawo do skutecznego środka odwoławczego.” Oczywiście, wszystkie powyższe nakazy i zakazy łączą się stricte z nietolerancją rasową, dyskryminacją płci i nienawiścią etniczną. Niestety, są one silnie zakorzenione w społeczeństwie, dlatego nie możemy z dnia na dzień, spodziewać się poprawy. Niestety, człowiek jest jednostką bardzo konfliktową i pomimo tego, iż nie rodzi się z pokładami agresji w sobie, społeczeństwo wprowadza pewne ograniczenia. Niestety, niektóre normy i poglądy są stałe i niezmienne, dlatego nie mamy na nie wpływu.Wszystko jest spowodowane zbrodniczym działaniem stereotypów. Stereotypy nie tylko niszczą naszą wizję świata, ale wprowadzają pewne uproszczenia. Oczywiście, stanowią dobre rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą się zwolnić z myślenia, jednakże na dłuższą metę nie możemy opierać się na opiniach i sądach innych osób. Sami potrafimy myśleć i powinniśmy korzystać z tej możliwości.Tolerancja jest zjawiskiem, które sięga już czasów dawniejszych. Ludzie, od dawien dawna wiedzieli, że życie w chorej nienawiści nie prowadzi do niczego dobrego. Wiadomo, że nie możemy walczyć z czymś, co nie da się pokonać. Weźmy za przykład, dwa wielkie systemy religijne, islam i chrześcijaństwo. Możemy prowadzić ze sobą świętą wojnę, jednak i tak zdajemy sobie sprawę, iż nie pokonamy wszystkich muzułmanów. Religia jest tak silnym zjawiskiem, że nie mamy nawet szans w bezpośrednim starciu z nią. Oczywiście, w takim wypadku nie pozostaje nam nic innego, jak zaakceptować wroga i podpisać swoisty pakt o nieagresji. Dzięki temu, będziemy żyć w równoległych bytach, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Właśnie na tym polega idea tolerancji. Żyjemy wspólnie, nie szkodzimy sobie wzajemnie, a jednocześnie, czerpiemy korzyści z współistnienia. Od wroga, można się bowiem wiele nauczyć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)