Prawdziwa tolerancja

Tolerancja jest bardzo potrzebna w dzisiejszym świecie, jednakże bardzo wiele osób zapomina, co jest naprawdę ważne i tym samym, niweczy dawne zasady. Tolerancja jest pojęciem niezwykle bogatym znaczeniowo, obejmuje szereg definicji, z których każda posiada logiczne podstawy i budowę. „Prawdziwa tolerancja zakłada pewne podłoże filozoficzne, a przynajmniej światopoglądowe. Może być budowana na dobrej podstawie, którą jest zdrowa hierarchia wartości. Wszelkie skrajności są złe, tylko dlaczego obecnie hołduje się przekonaniu, że tolerancja polega na akceptacji wszystkiego co inne? Coś niedomaga nam tolerancja i staje się coraz bardzie ślepą. Choć nie wiem, czy to jeszcze jest tolerancja. Bo gdzie się podziały jej granice, co znaczy tolerancja dla bandytów, dla bezprawia. „Nie można być tolerancyjnym wobec kłamstwa, wobec zbrodni, przemocy, gwałtu i nienawiści. Prawdziwa tolerancja pozwala na swobodę wyrażania poglądów i nie walczy z tym co dzieje się w świecie ludzkiej myśli. Wymaga od człowieka jednak odpowiedzialności, szlachetności, uczciwości i prawdy.”Właśnie, kiedy kończy się tolerancja, a zaczyna ignorancja? Nie wszystkie bowiem postawy są godne i możliwe do zaakceptowania. Tak, jak zostało nadmienione w powyższym artykule. Nie możemy tolerować bezwzględnie wszystkiego, człowiek jako istota rozumna jest w stanie odgraniczyć pewne dziedziny życia i przejawy ludzkiego działania. Nie wszystko, co czynimy jest zgodne z prawem i obowiązującym porządkiem moralnym. Powinniśmy wiedzieć, że niektóre zachowania są warte potępienie, a hasła głoszące, iż każde odmienne i nienormalne zachowanie ma być prawnie normowane jest kompletną bzdurą i anachronizmem. Niektórych zachowań nie powinno się i nie można popierać. Mam na myśli wszelkiego rodzaju odstępstwa od normy, które w społeczeństwie są uznawane za przejawy degradacji i upadku moralnego. Oczywiście, nie możemy zapominać, że człowiek jest istotą popełniającą błędy. Tolerancja, w samym założeniu, powinna prowadzić do niwelowania różnic społecznych oraz do scalenia całego świata. Każdy jednak wie, iż są to jedynie slogany, dzięki którym możemy poczuć się lepiej i oszukiwać się, że cały świat jest jednym wielkim domem, dla wszystkich ludzi. Tolerancja ma wynikać z potrzeby ducha, potrzeby wzajemnego porozumienia, jednak bardzo często dzieje się odwrotnie, całkowicie na opak. Niekiedy, tolerancja wywołuje fale protestów, gdyż porusza tematy newralgiczne, które mają złożoną strukturę i nie powinny być wywoływane i poruszane w świetle dziennym. Tolerancja Musi wynikać z potrzeby ducha, musi być kontrreakcją na narastające problemy społeczne, powinna stanowić swoistą restaurację, zapomnianych norm i wartości. Niestety, bardzo często jest to nieprzestrzegane, a przez to dochodzi do licznych starć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)