Przejawy nietolerancji

Tolerancja to zjawisko niewątpliwie bardzo istotne dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego też tak często się o nim mówi, porusza przy okazji omawiania różnych kwestii. Człowiekowi przestrzegającemu zasad moralnych z pewnością łatwiej będzie uszanować poglądy i zachowania innych ludzi niż ludziom z natury zawistnym. Mimo, iż wyznawcy innych religii i członkowie małych grup etnicznych maja ochronę prawną wciąż spotykamy się w dzisiejszym świecie z przejawami nietolerancji wokół nas. Przede wszystkim dużym problemem od zawsze był rasizm. Ludzie postrzegają bowiem ludzi o odmiennym kolorze skóry jako gorszych i mniej wartościowych. Przecież ludzie o innym kolorze skóry nie są mniej inteligentni posiadają umiejętność okazywania uczuć wyższych tak samo jak my. Kolor skóry, należność do innej rasy nie powinna dyskwalifikować człowieka jak członka społeczeństwa. Posiada on bowiem takie same prawa i obowiązki jak inny obywatel i z taką samą sumiennością i skrupulatnością stara się je wypełniać. Kolejnym przejawem nietolerancji jest brak współczucia dla osób chorych i niepełnosprawnych. Niestety przykry jest fakt, iż tacy ludzie często wytykani są palcami i wyśmiewani. A przecież nikt nie wybrał dla siebie takiego losu a i my nie wiemy co może nas spotkać w przyszłości. Istotne jest by państwo przejawiało zrozumienie dla osób niepełnosprawnych i przystosowywało wszelkie placówki do sprawnego poruszania się takich osób. Wtedy też społeczeństwo będzie bardziej wyrozumiałe i okaże więcej szacunku dla osób pokrzywdzonych. Kolejnym wciąż przejawiającym, nabierającym na sile przejawem tolerancji jest zjawisko homofobii. Wiąże się ono z nienawiścią, uprzedzeniem, brakiem zrozumienia dla osób stanowiących mniejszości seksualne. Osoby nietolerancyjne w tym zakresie często przejawiają lęki wobec gejów czy lesbijek choć często zdarza się tak, iż nie miały one do czynienia z przedstawicielami homoseksualizmu. Problemem w społeczeństwie, który przejawia się nietolerancją jest ksenofobia, czyli lek przed obcymi. Zdarza się, iż odczuwamy niechęć, strach wobec przedstawicieli pewnych narodowości, choć nie jest to do końca uzasadnione. Między innymi polskie społeczeństwo przejawia lęki wobec narodowości niemieckich czy rosyjskich, co może być po części uzasadnione faktami z przeszłości. To, iż nie okazujemy tolerancji wobec pewnych mniejszości etnicznych może być także spowodowane ogólnie przyjętymi stereotypami, np. Romów powszechnie uznaje się na ludzi biednych i skłonnych do kradzieży. Stereotypy często mogą okazać się niesprawiedliwe i dla tych osób krzywdzące. Każdy z nas powinien podjąć próbę postawienia się w sytuacji osób będących przedstawicielami mniejszości religijnych i etnicznych. To mogłoby pomóc w zrozumieniu ich sytuacji i okazaniu im wyrozumiałości i szacunku. Każdy z nas jest inny, ma prawo do wygłaszania swoich postaw, opinii oraz wyznawania religii, w której został wychowany i której pragnie pozostać wierny. Należy żyć w zgodzie ze społeczeństwem, by zapobiec konfliktom i wszelkim kłótniom.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)