PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

Środki funduszu są przeznaczane na krótko- i długoterminowe | kredyty, z których korzystają na dogodnych warunkach kraje człon- i kowskie, oraz na równoważenie deficytów płatniczych z pozostałymi krajami świata. Fundusz udziela gwarancji pożyczkobiorcom oraz i udziela własnych pożyczek, gwarantowanych przez kraje członkowskie. Odrębnym zadaniem Arabskiego Funduszu Monetarnego jest koordynacja polityki monetarnej państw członkowskich i wspomaga­nie współpracy pomiędzy organami monetarnymi poszczególnych krajów. Władze funduszu są uprawnione do gromadzenia środków na specjalne cele zaakceptowane przez członków. Fundusz inspiruje i również okresowe konsultage na temat polityki ekonomicznej kra­jów arabskich i czynnie w nich uczestniczy. Udziela pomocy tech­nicznej instytugom bankowym i finansowym krajów członkowskich.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)