Przyczyny tolerancji negatywnej

Tak często mówi się o nietolerancji i głośno się ją krytykuje. Warto jednak pamiętać o istnieniu odmiany tolerancji, która także nie powinna być akceptowana. Choć nieświadomie, często jesteśmy świadkami a także nawet uczestnikami tolerancji negatywnej. Ten rodzaj tolerancji polega na akceptacji zachowania innych mimo tego, iż jesteśmy przekonani, iż owe zachowania czy też postawy są niedozwolone i powinny być karalne. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie decydują się na taką postawę społeczną i osobistą? Otóż coraz więcej ludzi wydaje się pozostawać obojętnymi na to co się dookoła dzieje. Z jednej strony trudno się dziwić, gdyż trudne czasy zmuszają nas do tego, aby przede wszystkim interesować się sobą i dbać o swoją prywatność. Jest to właśnie przyczyna obojętności, braku ingerencji w sprawy, które wydaja nam się niewłaściwe, które biegną innym torem niż wskazywały by na to przyjęte wartości, obyczaje czy prawo. Ponadto ludzie widząc sprawy wymagające rozwiązania nie podejmują żadnych działań bojąc się tego, iż sami zostaną napiętnowani przez społeczeństwo. Ludzie decydują się na tolerancje wbrew sobie, często pod wpływem zbiorowego myślenia. Ludzie myślą zgodnie z tłumem, podążają drogą , która jest im wyznaczona. Mimo, iż czegoś nie akceptujemy nie chcemy wyłamywać się z ogółu i mimo woli przystajemy na coś co nam się nie podoba. Ludzie po prostu pragną żyć w zgodzie z całym społeczeństwem, dlatego też tolerują zachowania i postawy nawet te niewłaściwe aby nikomu się nie narazić. Ludzie nie wchodząc nikomu w drogę mają większą szansę na bezpieczeństwo i poczucie prywatności. Człowiek z doświadczenia wie, iż przeciwstawianie się większości nie prowadzi do niczego dobrego, więc woli pozostawać obojętnym i zachowywać przyjazne stosunki w całym otoczeniem.  Właśnie poprzez takie postawy mamy do czynienia z tolerancją negatywną. Jest ona można nawet powiedzieć gorsza od nietolerancji. Poprzez nietolerancję dla czynów karalnych można odnieść pozytywne skutki. Tolerancja negatywna zaś doprowadza do sytuacji, w której nie ma poprawy i wciąż nasilają się niepożądane zjawiska, które zmierzają w innym kierunku, niż działania ludzie powinny zmierzać. Każdy człowiek bowiem chciałby, aby społeczeństwo zmierzało jedynie ku dobru i sprawiedliwości. Przyjmując postawę tolerancji negatywnej sami siebie pozbawiamy życia w społeczeństwie bezpiecznym. Jeżeli nie będziemy mieli odwagi na niwelowanie zjawisk niepożądanych i niewłaściwych, będą się one nasilały i wciąż sprowadzały społeczeństwo na niewłaściwą drogę. Tolerancja negatywna nie przynosi żadnych pozytywnych skutków, dlatego więc może warto rozejrzeć się wokół i nie zostawać obojętnym wobec zjawisk i zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na innych ludzi. Każdy z nas bowiem poprzez przyjmowanie stanowiska negatywnej tolerancji przyczynia się do nasilania zjawisk niszczących społeczeństwo. Warto czasami się przeciwstawić, jeżeli ma się świadomość, iż taka ingerencja może przynieść coś dobrego dla innych ludzi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!