Rasizm

Rasizm jest jednym z najpoważniejszych, a zarazem najdramatyczniejszych w skutkach przejawem nietolerancji. Oczywiście, trudno mówić o jakichkolwiek pozytywnych skutkach nietolerancji rasizmu, gdyż samo pojęcie nietolerancji w tym aspekcie ma nieco enigmatyczny wydźwięk. Tolerować można rzeczy na które mamy wpływ, na przykład na zachowanie człowieka oraz na to, jak wygląda. Tolerowanie człowieka ze względu na kolor skóry jest swego rodzaju błędem logicznym. W tym momencie nie mamy do czynienia z nietolerancją, tylko dyskryminacją, albo rasizmem. Zgodnie z konstytucją ONZ: „termin „dyskryminacja rasowa” oznacza rozróżnianie, wykluczanie, restrykcje lub preferencje na podstawie rasy, koloru, urodzenia, albo narodowego lub etnicznego pochodzenia, które maja na celu lub powodują niweczenie, umniejszanie uznania, cieszenia się z lub wykonywania, na równych zasadach, praw ludzkich i podstawowych wolności w polityce, ekonomii, w sferze socjalnej, kulturalnej, lub jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego.”Rasizm, bądź jak kto woli dyskryminacja na tle rasowym jest zjawiskiem na wskroś negatywnym i pozbawionym wszelkich prawidłowości i podstaw moralnych. Rasizm ma bardzo długą historię i niechlubną tradycję. Z każdej strony słychać głosy, iż jest to przeszłość, iż zachowania rasistowskie nie mają miejsca we współczesnym świecie. Jednak, czy to do końca prawda? Oczywiście, w porównaniu do zachowań, oraz działań, podejmowanych jeszcze 100 lat temu, czasy dzisiejsze są wybitnie tolerancyjne. Wszelkie zachowania rasistowskie są z góry tępione, nie oznacza to jednak, że wszelkie przejawy działalności rasistowskiej są piętnowane i zauważone. Niestety, rasizm i wszelkiego typu dyskryminacje muszą być tępione w zarodku. Aby to osiągnąć należy zgłębić strukturę problemu oraz podstawy jego funkcjonowania. Rasizm jest udokumentowany historycznie, więc możemy poświęcić zagadnieniu więcej uwagi. Oczywiście, sam rasizm wywodzi się z uprzedzenia, traktowania ludzi o odmiennym kolorze skóry, jako ludność niewolną, tanią siłę roboczą. Utwierdzeniu stereotypu, towarzyszył fakt, iż ludność afrykańska, nie miała żadnej siły przebicia, od początku godziła się na podrzędne traktowanie. Prawdopodobnie, nieme przyzwolenie na taki stan rzeczy stało się podwaliną dla budowania nienawiści rasowej i dyskryminacji. Nienawiść jest zdecydowanie wyższym stadium nietolerancji, ludzie nie tylko odrzucają daną grupę i wykluczają ją ze społeczeństwa , ale również wprowadzają działania destrukcyjne. Jak bowiem określić fakt, wyrzucania, eksmitowania z mieszkań, zamykania w więzieniach, ludzi, którzy w sensie prawnym nie popełnili żadnego przestępstwa, a jedynie wyróżnili się tym, iż pochodzą z innego kręgu kulturowego. Oczywiście, takie traktowanie i szufladkowanie człowieka nie jest niczym pozytywnym. Wręcz przeciwnie, stanowi o głupocie ludzkiej i zacofaniu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)