REALIZACJA ZASADY

Od integralnej z lat 1926—1928 realizacji zasady podziału władz według naj­czystszych nauk Monteskiusza przechodzi Polska do zupełnej negacji tej zasady. Tak władzę wykonaw­czą, jak i władzę ustawodawczą opanowuje bowiem jedna i ta sama grupa ludzi, ludzi opartych na jednym tym samym autorytecie. Znaną tę sytuację symboli­zuje fakt, iż w chwili gdy na czele rządu stoi pułkow­nik Prystor, na czele większości sejmowej znajduje się pułkownik Sławek. Nie ma więc już podziału władzy wykonawczej i ustawodawczej, lecz znajdują się one w jednych i tych samych rękach. Od powstania Polski nie było chyba chwili, w której zasada podziału władz była do tego stopnia wzgardzona jak obecnie. Jeżeli stan ten długo potrwa, to historia niezaprzeczenie za największą tragedię rśgime’u pomajowego uzna, iż po­wstawszy pod hasłem podziału władz, sprowadził wła­śnie najzupełniejsze jego zaprzepaszczenie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)