Skutki braku tolerancji

Brak tolerancji wiąże się w pewnym stopniu z niezrozumieniem. Każdy człowiek ma zdolność indywidualnego odbioru, recepcji pewnych wzorców. Jeżeli coś, nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, z pewnością może zostać uznane za złe, niewystarczająco dobre, albo szkodliwe. Jest to pierwszy przystanek w drodze do uczucia, zwanego nietolerancją. Nietolerancja jest nie tylko wrogiem kultury, ale także jedną z najpoważniejszych chorób naszych czasów. Jej przyczyny bywają różne, wszystko zależy od naszego indywidualnego podejścia oraz panujących nastrojów. Nietolerancyjność może mieć swoje źródła w zazdrości. Oczywiście, w takim wypadku mówimy o zakamuflowanej nietolerancji, czyli niechęci. Jednakże, bez względu na nomenklaturę, jest to zjawisko, które prowadzi do cofnięcia się nastrojów społecznych i redefinicji istniejących pojęć. Wyróżniamy trzy typy nietolerancji, a właściwie, trzy etapy w drodze do zachowań nietolerancyjnych:„Na poziomie indywidualnym to sztywność. Nietolerancyjny wobec siebie jest ten człowiek, który nie potrafi sobie wybaczyć. Trzeba być otwartym i mieć świadomość, że wszyscy popełniamy błędy. Na początku muszę odnieść to do siebie, jeżeli nie przebaczę sobie, to nie będę w stanie przebaczyć innym. Na poziomie mikrospołecznym mamy do czynienia z całą siecią stosunków międzyludzkich obejmujących określona liczbę jednostek, z którymi mam znaczącą relację. Jeśli nie będziemy starali się słuchać drugiego człowieka, stawali w jego sytuacji, to trudno będzie go nam zrozumieć czy tolerować jego działania. Brak tolerancji objawia się tu jako zniecierpliwienie, odrzucenie, pogarda czego klasycznym przykładem mogą być kibice dwóch różnych drużyn piłkarskich. Najbardziej tragiczne w skutkach są objawy nietolerancji między wielkimi grupami społecznymi. Prowadzą one do pogardy, odrzucenia a nawet unicestwienia jakiejś grupy społecznej. Najmniej dokuczliwym jest spór ideologiczny, czego przykładem może być walka dwóch ugrupowań politycznych w systemie demokratycznym. Może tu dojść do wzajemnej wrogości zamiast rzetelnej krytyki.”Oczywiście, nietolerancja jest niekiedy czymś dobrym, ożywczym. Motywuje bowiem do szerokiego dyskursu, oraz niejako wprowadza jednostkę w stan wyższej umysłowej konieczności. Aby nie tolerować danego zjawiska, musimy wiedzieć, jakie ma ono podłoże, jak możemy je rozpoznawać, oraz jakie zagrożenie za sobą niesie. Niekiedy, dochodzimy do konstruktywnych wniosków i po krótkim namyśle zdajemy sobie sprawę, iż jest to swoista sztuka dla sztuki, co oznacza, że nienawidzimy czegoś, bo tego nie rozumiemy, bo zaufaliśmy fałszywym głosom, bo zamiast zawierzyć sobie, posłuchaliśmy się stereotypowych uwag. Właśnie takie wnioski prowadzą do obalenia stereotypów oraz do wprowadzenia własnego systemu myślowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone